Ciències de la Naturalesa 6é

CCNN 6é

UNITAT 1 LA DIGESTIÓ I LA RESPIRACIÓ

DIGESTIÓ

 1. Balanced Diet.
 2. La digestión.
 3. Digestive system.
 4. Nutrients
 5. El procés de la digestió (prezi)

RESPIRACIÓ

 1. La respiración.
 2. Respiratory system.

UNITAT 2 LA CIRCULACIÓ I L’EXCRECIÓ

 1. La circulació 
 2. El aparato circulatorio
 3. Fisiología del corazón
 4. Grups sanguinis i factors Rhesus
 5. La circulación.
 6. Circulación menor y mayor de la sangre.
 7. Circulatory system and circulation.
 8. La circulación de la sangre (interessant per a previndre el colesterol).
 9. La circulación sanguínea (vídeo interessant)

L’ESXCRECCIÓ

 1. La excreción.
 2. Los riñones (vídeo)
 3. Kidneys.
 4. El aparato excretor
 5. Retirada de “deixalles”
 6. Funciones del aparato excretor

UNITAT 3 LA REPRODUCCIÓ

LA REPRODUCCIÓ (vídeo per a 6é)

LA REPRODUCCIÓ.CUESTIONARIO (32 preguntes de tot el tema)

Los caracteres sexuales.

Las células sexuales y la fecundación.

 1. Aparatos reproductores masculino y femenino.
 2. Reproductive organs.
 3. La Reproducción Humana.
 4. Human reproduction system.

El embarazo y el parto.

 1. El embarazo y el parto.

UNITAT 4 ORGANITZACIÓ CEL·LULAR

UNITAT DIDÀCTICA (xtec)

PREGUNTES SOBRE LES CÈL·LULES(xtec)

 

UNITAT DIDÀCTICA AMB ACTIVITATS (PER A SABER MÉS)

La célula.

 1. La célula.
 2. Partes de la célula.
 3. Animal cell.
 4. Label an animal cell
 5. Plant cell.
 6. Nivells orgnització (internivell en valencià)

El microscopi i la lupa binocular

Utilitat del microscopi i de la lupa binocular (castellà)

Imatges del microscopi i de la lupa binocular

Imatges vistes al microscopi d’éssers vius microscòpics (castellà).

Una unitat didàctica per a treballar el microscopi, la lupa binocular i la cèl·lula

UNITAT 5 SUBSTÀNCIES I MATÈRIES

Motivació: les plantes dessalinitzadores

La materia y sus propiedades.

 1. La masa y el volumen.
 2. La materia y sus propiedades.
 3. Volume and mass.
 4. La materia.

Densitat i flotabilitat.

 1. El principi d’Arquimedes.
 2. Taller de flotabilitat d’un submarí.
 3. Experiment sobre flotabilitat d’un ou.
 4. Minisubmarí.
 5. Juguem amb la flotabilitat.

Las mezclas y las sustancias puras.

 1. Las mezclas y las sustancias puras.
 2. Separación de mezclas.
 3. Pure substances and mixtures.

Cambios de estado.

 1. Cambios de estado (I).
 2. Cambios de estado (II).
 3. Liquids, solids and gases..
 4. Changes of state.
 5. States of matter.

Cambios químicos.

 1. Cambios químicos.
 2. Cambios químicos II.
 3. Chemical changes.
 4. Reaccions químiques (Vídeo 6:30m)

UNITAT 6 RECURSOS MATERIALS I ENERGÈTICS

1.-Classes de matèries primeres

2.-Websqüest sobre la energia i les fonts d’energia

3.-Les formes d’energia (unitat didàctica). Interessant

4.-Energies renovables i no renovables(consum responsable) (webqüest)

5.-Pluja àcida (xtec)

6.-L’esgotament dels recursos naturals

7.-El calfament global

UNITAT 7 LES MÀQUINES

1.-Els invents d’Arquimedes

 1. Les màquines  (molt interessant*xtec)
 2. Classificació de les palanques
 3. Màquines simples i compostes (xtec)
 4. Avaluació (13 preguntes)
 5. Avaluació (10 preguntes i repàs)

Las máquinas y sus usos.

 1. Las máquinas.
 2. Tipos de máquinas.
 3. Simple machines.
 4. Matching and concentration-simple machines
 5. Fuerzas y máquinas.
 6. Simple machines game.

Las partes de una máquina.

 1. El interior de las máquinas.

Los operadores mecánicos.

 1. Máquinas y operadores.

Los avances técnicos y la sociedad.

 1. Medios de Comunicación.
 2. Máquinas y herramientas.
 3. Los progresos técnicos.

UNITAT 8 LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO

Las cargas eléctricas

1.-Electricitat i magnetisme I
2.-Electricitat i magnetisme II
3.-Electricitat i magnetisme III
4.-Electricitat i magnetisme IV

Los imanes y el magnetismo.

 1. El magnetismo.
 2. Electricidad y magnetismo.
 3. Construcció d’un elestroiman.
 4. Magnets.
 5. Construir un electroimán.
 6. Avaluat sobre magnetisme.

Los circuitos eléctricos.

 1. Circuitos eléctricos.
 2. El corrent elèctric II.
 3. Circuits.
 4. Circuitos.
 5. Trabajamos con los circuitos (interesante).
 6. Circuitos eléctricos para primaria.
 7. Treballs d’alumnes de 6é.
 8. Un circuit elèctric
 9. Energy nation.

<span>%d</span> bloggers like this: